Направи разлика.
Развивај го бизнисот.

Најважно за 2020

Ние ја правиме разликата! За Вашиот успех! Постојано ја следиме нашата цел да покажеме иновации за и околу прозорецот, кои ќе дадат значајна додадена вредност, под мотото "Направи разлика, развивај го бизнисот" кои можете да ги користите за себе.  
Уживајте во виртуелната тура. 

Кон импресиите

Импресии на саемскиот штанд 

Кон ветувањето

Направи разлика.Развивај го бизнисот.

Нашето ветување

Пораст на основниот бизнис

Растечки побарувања кои повеќе нема да ви создаваадат главоболка! Повисока стабилност и постојаност на формата за помалку поплаки и посреќни клиенти.

Создавање на нови паметни полиња за развој

Паметните производи ги има скоро во секоја област од нашиот живот. Ќе покажеме како да завземете пол-позиција при продажбата на паметни решенија на прозорците. 

Во 2018 беа за прв пат претставени а во 2020 ќе покажаме понатамошен развој и целосно нови области на примена. Ова ќе биде придобивка и за Вашиот развој. 

Поголема ефикасност преку дигитален сервис

Другите бранши секојдневно покажуваат како дигитализацијата ги подобрува нивните процеси и квалитет. 


Време е за нешто ново во прозорската бранша. 

Претставуваме нови решенија, во кои поефиксно ќе ги поставите процесите во вашата секојдневна работа и како позитивно да делувате при недостаток на работна сила за монтажа. 

Одржливи одговори на прашањата денес

Имаме само една планета на која можеме да живееме. Затоа мораме поодговорно да се однесуваме со ресурсите. РЕХАУ има особена одговорност кон човекот и околината.

Ќе покажеме како заедно со РЕХАУ ќе станете носител на трендот на тема екологија и еколошка свест. 

Кон виртуелната тура

Притиснете овде за да започнете
Притиснете овде за да започнете

.

Не сте најавени

Овие содржини се достапни само за најавени корисници. 

Einwilligung zu Cookies & Daten

Auf dieser Website nutzen wir Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter, der statistischen Analyse/Messung, personalisierten Werbung sowie der Einbindung sozialer Medien. Diese Einwilligung ist freiwillig, für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich.
Datenschutzinformationen